giam gia -50%
khong kich hoat Acc #3411 - Shop Liên Quân
mua acc3411

400.000đ 200.000đ

Tướng: 54

Trang phục: 69

Vàng: 16700

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

khong kich hoat Acc #3324 - Shop Liên Quân
mua acc3324

900.000đ

Tướng: 76

Trang phục: 141

Vàng: 300

Điểm ngọc: 0

Bạch Kim

khong kich hoat Acc #3253 - Shop Liên Quân
mua acc3253

800.000đ

Tướng: 79

Trang phục: 152

Vàng: 28000

Điểm ngọc: 0

Vàng

khong kich hoat Acc #3309 - Shop Liên Quân
mua acc3309

800.000đ

Tướng: 76

Trang phục: 115

Vàng: 18600

Điểm ngọc: 0

Vàng

khong kich hoat Acc #3325 - Shop Liên Quân
mua acc3325

700.000đ

Tướng: 70

Trang phục: 107

Vàng: 10800

Điểm ngọc: 0

Bạch Kim

khong kich hoat Acc #3360 - Shop Liên Quân
mua acc3360

700.000đ

Tướng: 55

Trang phục: 82

Vàng: 12500

Điểm ngọc: 0

Bạch Kim

giam gia -10%
khong kich hoat Acc #3288 - Shop Liên Quân
mua acc3288

700.000đ 630.000đ

Tướng: 67

Trang phục: 97

Vàng: 500

Điểm ngọc: 0

Bạch Kim

giam gia -50%
khong kich hoat Acc #3280 - Shop Liên Quân
mua acc3280

1.200.000đ 600.000đ

Tướng: 70

Trang phục: 82

Vàng: 19800

Điểm ngọc: 0

Bạch Kim

khong kich hoat Acc #3252 - Shop Liên Quân
mua acc3252

500.000đ

Tướng: 69

Trang phục: 103

Vàng: 38000

Điểm ngọc: 0

Kim Cương

khong kich hoat Acc #3293 - Shop Liên Quân
mua acc3293

500.000đ

Tướng: 70

Trang phục: 82

Vàng: 19800

Điểm ngọc: 0

Bạch Kim

giam gia -50%
khong kich hoat Acc #3311 - Shop Liên Quân
mua acc3311

1.000.000đ 500.000đ

Tướng: 67

Trang phục: 76

Vàng: 2300

Điểm ngọc: 0

Bạch Kim

giam gia -50%
khong kich hoat Acc #3357 - Shop Liên Quân
mua acc3357

1.000.000đ 500.000đ

Tướng: 78

Trang phục: 124

Vàng: 1700

Điểm ngọc: 0

Bạch Kim

giam gia -50%
khong kich hoat Acc #3401 - Shop Liên Quân
mua acc3401

1.000.000đ 500.000đ

Tướng: 79

Trang phục: 106

Vàng:

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

giam gia -50%
khong kich hoat Acc #3403 - Shop Liên Quân
mua acc3403

900.000đ 450.000đ

Tướng: 72

Trang phục: 84

Vàng: 7700

Điểm ngọc: 90

Đồng

khong kich hoat Acc #3327 - Shop Liên Quân
mua acc3327

400.000đ

Tướng: 68

Trang phục: 66

Vàng: 1600

Điểm ngọc: 0

Cao Thủ

khong kich hoat Acc #3289 - Shop Liên Quân
mua acc3289

350.000đ

Tướng: 62

Trang phục: 72

Vàng: 5600

Điểm ngọc: 0

Bạc